Behov for bæredygtige forretningsmodeller i danske kommuners Kinasamarbejde – University of Copenhagen

ThinkChina.dk > Events and News > News > Behov for bæredygtige ...

04 December 2016

Behov for bæredygtige forretningsmodeller i danske kommuners Kinasamarbejde

PRESSEMEDDELELSE

Danske kommuner og regioner er under pres for at omsætte deres tætte relationer med kinesiske partnere til egentlig værdi for Danmark. Til det formål skal der udvikles bæredygtige forretningsmodeller og metoder til at tydeliggøre den kommercielle og ikke-kommercielle værdi, som Kinasamarbejdet skaber.

BEIJING – Selvom den kinesiske regering har udskudt statsminister Lars Løkke Rasmussens besøg i Kina,  oprindelig sat til 4-7. december, så åbnes China Denmark Regions and Cities Forum den 5. December i Beijing. Forummet sætter over to dage fokus på mulighederne i dansk-kinesisk regionalt samarbejde indenfor grøn udvikling, sundhed og energi.

Den 4. december, dagen før forummet skydes i gang, afholder den danske ambassade i Beijing et formøde for den danske delegation. Her fremlægger Professor Jørgen Delman, Kinastudier og ThinkChina.dk, Københavns Universitet positionspapiret Danmark skal have mere ud af Kinasamarbejdet. Positionspapirets centrale konklusioner er, at dansk-kinesisk regionalt samarbede (eks. søsterby-aftaler) har et uopfyldt kommercielt potentiale, men også at danske kommuner og regioner ikke har de nødvendige redskaber til at synliggøre den ikke-kommercielle værdi, som Kinasamarbejdet skaber. Derfor foreslår arbejdsgruppen bag positionspapiret, at der igangsættes et udviklingsprojekt, som følger nogle af de igangværende initiativer med henblik på at evaluere resultaterne og udbrede kendskabet til bæredygtige forretningsmodeller. Projektet skal også kortlægge de juridiske barriere, som hindrer danske offentlige institutioners internationale engagement samt skabe bedre indblik i de kinesiske partneres mandat og forretningsmodeller.

China Denmark Regions and Cities Forum holdes fra den 5-7. december 2016, og arrangeres i samarbejde mellem den Danske Ambassade i Beijing og The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC). Det er det første af slagsen, og har til formål at styrke relationerne mellem Danmarks og Kinas lokalpolitiske partnere.

Kontakt

Jørgen Delman, Kinastudier og ThinkChina.dk, Københavns Universitet: Jorgen.delman@hum.ku.dk / +45 3011 6176

Martin Bech, ThinkChina.dk Koordinator: mb@thinkchina.dk / +45 5130 2527

Download: Danmark skal have mere ud af Kinasamarbejdet (Positionspapir).