Nyt ThinkChina.dk Policy Brief: Energi og Geopolitik – University of Copenhagen

ThinkChina.dk > Events and News > News > Nyt ThinkChina.dk Poli...

20 March 2018

Nyt ThinkChina.dk Policy Brief: Energi og Geopolitik

I dette ThinkChina.dk Policy Brief undersøger Jørgen Ørstrøm Møller hvordan LNGfracking har ændret markedet for energi og hvordan USA er gået fra at være den tredjestørste nettoimportør af energi, til at blive nettoeksportør. Problemet er, at markederne ikke længere er fuldkommen stabile, så USA’s øgede produktion kan ikke længere sælges til en rimelig pris, medmindre nogle af de eksisterende leverandører presses ud. USA forsøger at gøre dette gennem en aftale med Saudi-Arabien. Her er Kinas rolle afgørende, fordi det eneste marked, der er stort nok, er det kinesiske marked. 

Læs mere her