Ekspertpanel for globale vækstcentre - Kina: Anbefalinger fra panelet – University of Copenhagen

ThinkChina > News > Ekspertpanel for globa...

13 March 2019

Ekspertpanel for globale vækstcentre - Kina: Anbefalinger fra panelet

Udenrigsministeren nedsatte i november 2018 ’Ekspertpanel for globale vækstcentre – Kina’ som et initiativ under ’Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2019-2020’ (link) og som et resultat af erhvervslivets efterspørgsel efter en mere offensiv regeringsindsats på det kinesiske marked. Ekspertpanelet blev etableret med sigte på at inddrage dansk erhvervsliv i tilrettelæggelsen af indsatser, der skal fremme danske virksomheders interesser i Kina og på at fremkomme med anbefalinger til regeringen på området. Ekspertpanelets arbejde har fundet sted i perioden november 2018 – marts 2019.

Ekspertpanelets anbefalinger kan læses her.