27 September 2022

New Op-ed: Kina og USA's globale sikkherhedsinitiativ: hvem vinder?

Kina-USA

I denne kronik af professor emeritus Bertel Heurlin, statskundskab ved Københavns Universitet, diskuterer Heurlin Kina og USA's aktuelle, globale sikkerhedsinitiativer. 

I de seneste 10-15 år er sikkerhedsbegrebet i stigende grad blevet gen-globaliseret. Ikke mindst fordi krig er blevet genintroduceret på mange måder. Flere og flere relationer er blevet ”weaponized.” Vi har gråzonekrig, cyberkrig, hybrid krig, informationskrig og - cyberkrig. Afgørende nyt er Ruslands erobringskrig ført på forældet vis med gammeldags midler. Det har skabt behov for en ny orden i forholdet mellem staterne.

Kina rører på sig med et nyt initiativ: Global Security Initiative, GSI. Det er lige for nylig blevet introduceret og spreder sig langsomt men sikkert over hele kloden. Et tilsvarende GSI er allerede i gang, nemlig det amerikanske sikkerhedsinitiativ der bygger på den amerikanske generelle globale overlegenhed og udfolder sig ved det, der er kritiseret af det kinesiske GSI.

Læs mere her. 

Topics