20 June 2022

New Video: Virker den vestlige økonomiske model i Asien?

I løbet af de sidste 25 år har Asiens økonomiske fremgang været ekstraordinær. Asiens andel af det globale bruttonationalprodukt (BNP) er steget fra 5,8 % til 22,9 %1. I forhold til at forudse udvikling i de globale økonomiske spilleregler er det derfor vigtigt at forstå om asiatiske lande har adopteret hvad der kan kaldes en anglo-amerikansk økonomisk tænkning, eller om de asiatiske økonomier fungerer på deres egen måde forskellig fra de amerikanske og britiske økonomiske skoler.

I samarbejde med Det Udenrigspolitiske Selskab invitererede ThinkChina på forelæsning med adjungeret professor og tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, Jørgen Ørstrøm Møller, der diskuterede netop disse spørgsmål.

Se videoen her.