14 November 2022

Ny op-ed: Ro på – atomkrigen er nok ikke lige om hjørnet

Chinese soldiers

Foreign Affairs er tidsskriftet, som af og til har artikler, som mange statsledere får underretning om. Artiklen ’Playing with Fire in Ukraine’, som lige er udkommet, er skrevet af kongen af realismen, Chicago-professoren John Mearsheimer. Den har vakt opsigt.

Den handler om risikoen for, at Rusland indleder en atomkrig. Risikoen er tæt på. Putin har mere end antydet det. Det diskuteres overalt i verden. Der handles på det. Rusland har aktiveret sit atomberedskab. FN’s generalsekretær advarer.

Læs professor emeritus Bertel Heulins kronik hvori han giver sit bud på, om vi skal frygte en atomkrig, hvilke scenarier vi skal være opmærksomme på og det storpolitiske magtspil i en global verdensorden der er i konstant forandring. 

Læs mere her.

Topics