3 October 2017

Offentlig forelæsning v. Professor Jørgen Ørstrøm Møller: Asiens økonomiske mirakel over for de sikkerhedspolitiske trusler - Hvor står Kina? [In Danish]

Det globale billede præges i stigende grad af uforudsigelighed. Det gælder navnlig holdningen hos de to skabere af efterkrigstidens politiske og økonomiske system: USA og Storbritannien illustreret ved Donald Trump (USA først) og Brexit (take back control). Hvad betyder det for det globale systems funktion som fundament for stabilitet, sikkerhed, økonomisk vækst, frihandel og investeringer?