14 April 2022

Offentlig forelæsning: Virker den vestlige økonomiske model i Asien?

I løbet af de sidste 25 år har Asiens økonomiske fremgang været ekstraordinær. Asiens andel af det globale bruttonationalprodukt (BNP) er steget fra 5,8 % til 22,9 %1. I forhold til at forudse udviklingen i de globale økonomiske spilleregler er det derfor vigtigt at forstå om asiatiske lande har adopteret, hvad der kan kaldes en anglo-amerikansk økonomisk tænkning (dybest set markedets forrang). Eller om de asiatiske økonomier fungerer på deres egen måde forskellig fra de amerikanske og britiske økonomiske skoler.

Jørgen Ørstrøm Møller

Jørgen Ørstrøm Møller har i mange år været en markant stemme i samfundsdebatten som visiting Senior Research Fellow ved Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) samt som departementschef i Udenrigsministeriet og ambassadør i Sydøstasien og Oceanien og giver i denne forelæsning sit bud om den vestlige økonomiske model virker i en asiatisk kontekst. 

Læs mere om eventet og sign up her.