ThinkChina Analyse: Hvorfor Opruster Kina? – University of Copenhagen

> ThinkChina Publications > ThinkChina Analyse: Hv...

19 August 2019

ThinkChina Analyse: Hvorfor Opruster Kina?

I denne analyse afdækker professor Bertel Heurlin, hvordan Kina selv udlægger deres nye militære udvikling og strategi gennem en netop udgivet 50-siders rapport: ”Kinas nationale forsvar i en ny æra”. Her undersøger han, hvordan Kina i egen selvfremstilling prøver at sikre deres fremgang og opnå forståelse og accept fra det internationale samfund, ved at overbevise resten af verden om, at Kina ikke søger hegemoni, men ønsker at sikre et internationalt samfund baseret på en fælles fremtid for menneskeheden. Set i lyset af den øgede konfrontation mellem Kina og USA, skal rapporten primært tjene det formål at afmontere det Kina-trusselsbillede, der hærsker i USA og vesten generelt.

Download og læs her.

Analysen blev først bragt i Jyllands Posten.