Kinas Energi- og Klimapolitik: Nye Tendenser Nationalt og ved COP-21 – University of Copenhagen

ThinkChina > ThinkChina Publications > Kinas Energi- og Klima...

17 December 2015

Kinas Energi- og Klimapolitik: Nye Tendenser Nationalt og ved COP-21

I denne ThinkChina rapport analyserer Ole Odgaard baggrunden for Kinas rolle som hovedaktør i den globale klimaproblematik - en rolle, som Kina har fået igennem sit forbrug af energiressourcer og udledning af drivhusgasser. Samtidig er Kinas internationale indflydelse vokset, og rapporten diskuterer de nye sider af kinesisk diplomati, som de kom til udtryk på COP-21 i Paris.

Rapporten

  • viser, at Kina i årevis har ligget øverst i de internationale statistikker over vækst i kulforbrug og CO2-udledning. Disse udledninger ser ud til at stagnere i de kommende år, hvorimod forbruget af olie og mere CO2-venlige energiformer i form gas og a-kraft stiger kraftigt.
  • argumenterer for, at de nationale prioriteter og dilemmaer reflekteres i Kinas internationale klimapolitik, hvor der også kan iagttages nye tendenser. Ved COP-21 i Paris demonstrerede Kina nye forhandlingskapaciteter til gavn for egne og internationale interesser.

Download: Kinas Energi- og Klimapolitik: Nye Tendenser Nationalt og ved COP-21