28 January 2021

ThinkChina Analysis: Drop pessimismen - USA vinder over Kina [Danish]

Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “Amboy (California, USA), Hist. Route 66 -- 2012 -- 1” / CC BY-SA 4.0

I denne analyse undersøger Professor Bertel Heurlin hvad vi ser udspille sig mellem de to supermagter, USA og Kina. USA er et samfund i opløsning, der kæmper med voldelige optøjer, politibrutalitet, en dysfunktionel regering, en håbløs håndtering af coronakrisen, manglende social sikkerhed, en utilstrækkelig sygesikring og meget mere. Over for USA står et triumferende, stolt og sejrssikkert Kina, som rækker ud efter verden. Et Kina som fastholder frihandelen, som fremmer økonomiske strategiske samarbejdsrelationer med alle verdens lande, som bruger sin økonomiske styrke på at etablere fælles projekter om økonomisk udvikling og infrastruktur.

Men holder disse stereotype karakteristiske billeder af de to magter? Et svækket, splittet, dysfunktionelt USA og et fremstormende, fuldt moderne stærkt selvbevidst Kina, som er ved at løbe enesupermagten over ende? Vil det lykkes USA at vende skuden og stå stærkt som den frie verdens centrum?

Key takeaways:

  • USA har mistet særstatus som enesupermagt: På flere områder er de overgået af en række vestlige lande og USA selv forudsiger, at før 2030 er verden fuldt multipolær.
  • Ingen andre lande kan konkurrere med USA’s samlede magtkapabiliteter. USA står stærkest på de fleste af de vigtigste, centrale konkurrenceparametre.
  • Kina er ikke ved at overtage verdensordenen, selvom mange forskere, politikere og kommentatorer hævder det. Der er tre grunde til:

1. Kina vil ikke: Indenrigspolitikken frem for alt, ”China First”. Partiet skal levere udvikling, ikke verdensherredømme.

2. Kina kan ikke: Kina understreger ofte kraftigt at USA er enesupermagten. Kina er fuldt klar over, at der ikke eksisterer en amerikansk-kinesisk balance, hverken politisk, økonomisk eller militært.

3. Kina tør ikke: For det første er Kina bange for sin befolkning, hvis partiet ikke leverer, hvad der forventes. For det andet frygter Kina det stigende omfang af sine naboers og den øvrige verdens fremmaning af en ”China Threat”.

Keywords: Kina, USA, politik, stormagt, rivalisering, Joe Biden, samfund, økonomi, militær

Download og læs her

Denne artikel blev oprindeligt udgivet i Politiken, 3. januar 2021.