12 September 2021

ThinkChina Analysis: USA og Kina; Kampen om menneskerettighederne [Danish]

Billede: “-cePvX96qBA” af Joseph Chan via Unsplash, redigeret af ThinkChina.

I denne ThinkChina analyse undersøger Professor Bertel Heurlin de menneskerettighedsproblematikker der udfoldes i rivaliseringen mellem USA og Kina. Menneskerettighedsproblematikken er nu igen blevet politiseret og internationaliseret, men debatterne om menneskerettighederne er blevet opdelt mellem på den ene side de amerikansk påståede universelle rettigheder og de kinesiske kulturelt unikke og specifikke. 

Ligeledes er der i de seneste år sket en skærpelse af uenigheden om tolkningen af menneskerettigheder: USA har skærpet kritikken af Kinas manglende overholdelse, og Kina har fremhævet,  at i den konkrete vurdering skal kulturelle og udviklingsmæssige forhold inddrages for at kunne forstå Kina politiske fremfærd. Hertil ser vi, at USA prioriterer de individuelle friheder og rettigheder og Kina de økonomiske og sociale rettigheder. 

Målet med USA’s kritik af Kinas krænkelser af menneskerettigheder er at fremme demokrati, og dermed menneskerettigheder, og at mobilisere amerikanske allierede, partnere og andre i den fælles anti-kinesiske front, så Kina forhindres i at udfordre USA. Imidlertid hævder Kina, at USA som fuldt udviklet land selv burde være kommet videre, og understreget at de begge har et stykke vej tilbage for at være i mål. Kina hævder at gøre hvad de kan for at fremme menneskerettigheder, men retfærdiggør at de ikke er nået videre med at de stadig er et udviklingsland.

Nøgleord: Kina, USA, politik, menneskerettigheder, FN, Trump, Biden, Xi, konfucianisme, frihed

Download og læs her.