26 August 2021

ThinkChina Analysis: Kold krig eller kold fred? [Danish]

h-nE8fy-vMQ” af Greg & Lois Nunes via Unsplash, redigeret af ThinkChina.

I denne ThinkChina analyse undersøger Professor Bertel Heurlin forholdet mellem USA og Kina, og de mekanismer der er med til at bevare freden under den stadig heftigere amerikansk- kinesiske rivalisering. Efter at have gennemgået først kold-krigsfase, efterfulgt af en fase hvor USA har stået ved roret, står vi nu i den tredje fase i forholdet karakteriseret ved teknologisk kapløb mellem Kina og USA.

En helt afgørende faktor, og ny udvikling, i dette forhold er nogle problematiske sammenkoblinger af militærorganisationer og civilsamfundet. Traditionelle militærstrategier er uhensigtsmæssige og ineffektive – for at påvirke andres samfund må man benytte civile midler eller en blanding. Dertil er der ikke er nogen automatisk eskalation fra mindre militære sammenstød til verdenskrig, som under den kolde krig. Den øgede sammenkobling af civile og militære midler gør USA og Kina stadig mere gensidigt interdependente, hvilket svækker presset for militær eskalation. Sammenkoblingerne er med andre ord krigsforhindrende.

Udover dette, er der også en anden faktor, som er essentiel for at opretholde freden. Begge lan- de er konfronterede med eksistensen af fælles globale fjender, som tårner sig op: klimakriser, pandemier og risici fra ikke-styrbare teknologiske innovationer. Derfor kan globalt samarbejde ikke ses som et til- eller fravalg. Truslen om klodens eksistens, sammenlagt med deres stigende interdependens, giver kun mulighed for ét svar: Kina og USA er tvunget til at samarbejde.

Download og læs analysen her.