16 November 2021

ThinkChina Analysis: Afkobling fra Kina er gift for Danmark [Danish]

I denne ThinkChina analyse undersøger Professor Bertel Heurlin betydningen af afkoblingen mellem Kina og Vesten, og i særdeleshed konsekvenserne for Danmark. USA er i gang med at etablere en forenet front af lande rettet mod Kina, og denne forenede front rammer nu også Danmark. Hovedformålet synes at være begrebet “afkobling”. Afkobling af politisk, økonomisk og ikke mindst forskningsmæssigt samarbejde, af fællesprojekter, af fælles dansk-kinesiske konferencer.

Danmark skal have en kritisk dialog, som ikke starter med fordømmelse, men Kina skal samtidig ikke udnytte sin stærke position. Den værste løsning er afkobling. At afbryde relationer og samarbejde i en verden, der bygger på interdependens, globalisering, fælles globale trusler som klimaændringer og pandemier kan ikke være en acceptabel fremgangsmåde. 

For Danmark som en vidensnation og som en hyperglobalisret handelsnation er forskning om Kina en nødvendighed. Den skal styrkes. 

Key takeaways:

  • USA har trukket en front op mod Kina, hvor målet synes at være “afkobling”.
  • Afkobling svækker international fred og sikkerhed.
  • Fælles globale trusler kalder på konstruktivt samarbejde.
  • Forskningen om Kina er vigtigt for Danmark som videnssamfund og eksportland.
  • En afkobling mellem Danmark og Kina vil derfor være farlig.

Nøgleord: Kina, USA, dansk-kinesiske relationer, politik, afkobling, forskning  

Download og læs her.