18 August 2020

Op-ed: Videnskabelig afkobling fra Kina? [Danish]

I den seneste tid har flere danske medier sat fokus på danske forskeres samarbejde med Kina. Flere konkrete forskningsprojekter har været trukket frem som eksempler på, at danske forskere ’naivt’ samarbejder med kinesiske kolleger eller virksomheder, der har tætte forbindelser til det kinesiske militær eller sikkerhedsapparat.

Men det er afgørende, at vi i Danmark forstår at udnytte mulighederne for samarbejde med Kina, som medvirker til at gøre os selv klogere og dygtigere som nation, men at vi også vedholdende arbejder for at fastholde Kinas medvirken til at løse fremtidens udfordringer, hvad enten der er tale om klimamæssige-, miljømæssige-, eller energimæssige udfordringer. Det er svært at forestille sig, at den grønne omstilling kan lykkes uden et tæt samarbejde med Kina. 

Læs mere i denne ThinkChina Op-Ed om, hvorfor en afkobling fra videnssamarbejdet med Kina ikke er i Danmarks interesse.

Download her