ThinkChina.dk Policy Brief: Asiens økonomiske mirakel over for de sikkerhedspolitiske trusler: Hvor står Kina? – University of Copenhagen

> ThinkChina Publications > ThinkChina Policy Brief > ThinkChina.dk Policy B...

02 November 2017

ThinkChina.dk Policy Brief: Asiens økonomiske mirakel over for de sikkerhedspolitiske trusler: Hvor står Kina?

I dette Think China Policy Brief, argumenterer professor Jørgen Ørstrøm for, at det hidtidige værdifællesskab mellem USA + England og Kontinental Europa er under nedbrydning. Tendenserne til et opbrud af det hidtidige globale alliancemønster forankret i værdifællesskaber og sammenfaldende interesser kan skimtes uanset, at det er for tidligt at danne sig et indtryk af deres styrke. Den hidtidige model omkring Kapitalisme, Globalisering og Teknologi – KGT – fungerer ikke tilfredsstillende med Europa og Kina i tænkeboks om, hvorfra vi skal gå herfra overfor USA og Englands fortsatte bekendelse til modellen. Ørstrøm opstiller seks magtparametre, som set i en asiatisk og specielt kinesisk optik vil definere de kommende årtier.

Policy briefet argumenterer, at set i en asiatisk og specielt kinesisk optik drejer de kommende årtier sig om seks magtparametre:

  • Forholdet til de store datavirksomheder, som gennem deres akkumulation af data om hver enkelt person og hver enkelt virksomhed tiltager sig kolossal magt.
  • Det kommunistiske partis magtmonopol. CPC sætter lighedstegn mellem Kina og CPC.
  • Den økonomiske vækst.
  • De muligheder (instrumenter) Kina mobiliserer for at anbringe sin opsparing. 
  • Kinas geografiske og politiske placering kombineret med evnen til at projicere magt. 
  • Kinas globale rolle i lys af ovennævnte punkter. 

Download: Asiens økonomiske mirakel over for de sikkerhedspolitiske trusler: Hvor står Kina?