15 May 2017

ThinkChina Podcast: Kinas nationale sikkerhedsstrategi – hvad indeholder den og hvad er konsekvenserne for omgivelserne? [Danish]

Liselotte Odgaard redegører for begreberne fredelig sameksistens og aktivt forsvar og hvilken betydning de har i Kinas strategiske tænkning og handlinger. 

Et moderat flertal i Kinas militære og politiske ledelse sigter mod at etablere en stabil international orden, der skal sikre at Kina gradvist og med fredelige midler udvider sit militære og strategiske råderum til at have et omfang på linje med USA. Imidlertid kompliceres det moderate flertals bestræbelser af et radikalt mindretal der ønsker et opgør med sameksistens linjen til fordel for at sikre kinesisk regionalt hegemoni, om nødvendigt med magtanvendelse.

Lyt til foredraget